राजर्षी नियतकालिक

संपादक मंडळ 

अध्यक्ष  : डॉ विलास पाटील 

संपादक : डॉ. दीपक गायकवाड 

राजर्षी नियतकालिक सूचना 

………………………………………………….

राजर्षी नियतकालिक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

राजर्षी नियतकालिक २०१७-२०१८ 

राजर्षी नियतकालिक २०१८-२०१९

राजर्षी नियतकालिक २०२०-२०२१