NATIONAL SERVICE SCHEME

राष्ट्रीय सेवा योजना

सूचना

युवा सप्ताह २०२२ 

अ.क्र.

स्पर्धेचे नाव 

प्रमाणपत्र डाऊनलोड लिंक 

 १

निबंध स्पर्धा

डाऊनलोड

पोस्टर/ चित्रकला  स्पर्धा

डाऊनलोड

Traditional Day Selfie Competition 

डाऊनलोड

वकृत्व  स्पर्धा

डाऊनलोड

MCQ स्पर्धा

डाऊनलोड

5000 step(Fitness for All) स्पर्धा

डाऊनलोड

Selfie with Daughter स्पर्धा

डाऊनलोड