बहिशाल शिक्षण मंडळ व्याख्याने

१.२०२२-२०२३ – विश्वास पटवर्धन – १५.०२.२०२३
२. २०१७- २०१८ – सुरेश इसावे  – २३.०९.२०१७
अजित आपटे – २५.०९.२०१७
रुपाली आवचरे – २६.०९.२०१७