WELCOME TO A Course in 'Environmental Awareness'

'A Course in 'Environmental Awareness'  

2019-2020


1. द्वितीय वर्ष कला व वाणिज्य अनिवार्य विषय 'पर्यावरण जागृती अभ्यासक्रम' विषयी अधिक माहिती सन २०१९-२०२०  

2. पर्यावरण जागृती अभ्यासक्रम २०१९-२० तास वेळापत्रक 

3. प्रकल्प अहवाल लेखन माहिती व नमुना 

4. नियमित विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा दिनांक ३ मार्च २०२०  सूचना 

5. नापास / पुनर्परीक्षार्थी  लेखी परीक्षा दिनांक ३ मार्च २०२०  सूचना